Нашите проекти

Цялостна линия за боядисване
Въздуховоди-поглед отгоре
Сушилна кабина - детайл
Прорезна бояджийска кабина със сух филтър
Бояджийска кабина със сух филтър - страничен изглед
Бояджийска кабина със сух филтър 1
Бояджийска кабина със сух филтър 2
Бояджийска кабина със сух филтър 3
Боядисване на маса
Сушилна - детайл
Сушилна част - общ изглед
Цялостно бояджийско оборудване
Бояджийска кабина с хартиен филтър тип Андреа
Суха бояджийска кабина
Суха бояджийска кабина с отопление
Суха бояджийска кабина с отопление и сушилна
Сушилна част 1
Сушилна част 2
Проходна сушилна
Проходна сушилна камера 1
Кабина за темпериране
Кабина за темпериране - детайл
Автоматизиране на бояджийски участък
Суха бояджийска кабина - детайл
Боядисване на хидроцилиндри
Подови решетки
Сушилна кабина с инфрачервен метод
Командно табло
Засмукващ вентилатор
Сушилна кабина
Боядисване
Детайл
Германия 1
Германия 2
Бояджийно
Бояджийно
Двукомпонентна инсталация
Оборудвана малка кабина на крачета
Мембранна помпа
автоматизирана инсталация за боядисване на хидроцилиндри
Оборудвана кабина
боядисване на хидромотори 2
стая за съхранение на бои
затворена бояджийска камера
затворена бояджийска камера 2
хартиен филтър
таванен филтър
подов филтър
бояджийска камера c комбинирано долно и челно засмукване
бояджийска кабина с интегриран нагнетателен таван
аспирация
сушилня
Двукомпонентна инсталация на конзоли
автоматизиране с подов конвейр